Over mij

Mijn hobby is huis- en bewonersonderzoek van grachtenpanden in Amsterdam. Meestal zoek ik relevante informatie zelf bijeen in het stadsarchief, de literatuur of op internet. Ik heb een aantal jaren Sociale Geografie gestudeerd en had een voorkeur voor historische geografie. Dat onderdeel ging destijds voornamelijk over landschappen. Onderzoek naar buurten, straten of huizen kwamen nauwelijks voor, dus besloot ik het zelf gaan doen. 

Toen ik bij mijn eerste huisonderzoek Kromme Waal 23 op Wopko Cnoop stuitte, een voor tien jaar verbannen patriot die van Bolsward naar Amsterdam verhuisde, ben ik zijn voorgeschiedenis, de Patriottentijd in Bolsward en die van de patriotten in het algemeen gaan uitpluizen. Veel gebeurtenissen speelden zich af in Wonseradeel, dat is een voormalige gemeente in ZW Friesland, waar ik geboren ben.

Vanwege het huisonderzoek op de Lastage heb ik mij lange tijd beziggehouden de uitbreiding van Amsterdam rond 1600. Het huisonderzoek naar Kloveniersburgwal 65 en 67 leverde veel gegevens  op de familie Tulp en Van Beuningen; Nieuwe Herengracht 99 over de politicus Samuel Iperusz Wiselius, de econoom Isaac de Pinto en de schilder Jan Weenix. Het huisonderzoek naar Keizersgracht 444 leverde details over andere invloedrijke kooplieden en regenten. Ik besloot meer bewoners van de Keizersgracht in de 17e en 18e eeuw in kaart te brengen. 

Onderzoek naar en rondleidingen in het Geelvinck-Hinlopen Huis leidden tot artikelen en genealogieen betreffende de families Geelvinck, Hinlopen, Huydecoper van Maarsseveen, Trip, Munter, Coymans, Van Loon, Valckenier, Godin, en Witsen; in veel gevallen directeuren van de Sociëteit van Suriname.  Tot mijn verbazing was niet veel bekend over de honderd directeuren van deze Amsterdamse instelling.

Daarnaast probeerde ik de hoofdfiguren uit de Bataafse Revolutie in kaart te brengen. Dat had weer tot gevolg dat ik ook de hoofdfiguren uit de Franse Revolutie ging uitzoeken. Op de Engelse Wikipedia kunt u lezen wat ik over Robespierre en zijn standpunt t.o.v.de Garde Nationale heb gevonden.  Van groot belang waren mijn ervaring met de patriotten in Friesland waarvan velen naar Noord-Frankrijk vluchtten.

Andere succesvolle artikelen waren Christina, Queen of Sweden, vanwege mijn belangstelling voor barokmuziek en de onderzoeker Nicolas Steno, dat 2,5 miljoen pageviews in 24 uur trok, dat als gevolg van het Google Doodle verschijnsel op internet, inmiddels verdwenen. Veel informatie heb ik verwerkt op de Nederlandse, Duitse, en Engelse Wikipedia. De beginjaren op Wikipedia waren erg inspirerend, maar de inclusionisten, waartoe ik mij reken, verloren de strijd. Mijn verklaring is dat de exclusionisten denken dat hetgeen zij niet weten, òf niet waar òf onbelangrijk is. Dat leidde dat het opheffen van lemma’s en verwijderen van materiaal. In 2013 ben ik begonnen met een eigen website en heb veel artikelen die mij dierbaar waren of waar ik t.z.t. verder aan wilde werken, overgehaald. Bovendien kon ik op mijn website al mijn huisonderzoek plaatsen, dat niet op Wikipedia paste. Huisonderzoek bleek een bijzonder vruchtbare ingang te zijn, niettemin besloot ik vanwege het vele werk mij meer op personen te richten, maar altijd uit te zoeken waar ze woonden.

De arabische Lenterevolutie, die naar het schijnt voor een belangrijk deel op de sociale media is uitgevochten, bracht mij op het idee nog een revolutie te bestuderen. Mijn belangstelling ging het meest uit naar de periode voorafgaande aan de Russische Februari Revolutie.  Daarvoor heb ik Grigori Rasputin als kapstok gebruikt. Mijn dank gaat uit naar Rudy de Casseres  en Pim van der Meiden, kenners van het onderwerp, die mij wezen op relevante literatuur. Het was een gigantische klus omdat ik vanaf “scratch” moest beginnen. Helaas is het artikel op de Engelse Wikipedia,  waaraan ik vier jaar heb gewerkt, verdwenen en daarmee alle links naar de betrokken politici. Het artikel op mijn website is nog steeds niet af. Ik moet nog twee dikke pillen van Dominic Lieven en Douglas Smith verwerken. 

De geschiedenis van Rusland is fascinerend, dus besloot ik  de broer van een van mijn voorouders uit te zoeken, die onder Napoleon deel uit maakte van de Grande Armée. Militarie geschiedenis is niet mijn “cup of tea”, maar het was een leerzaam uitstapje, vooral omdat ik in Tolstoys “Oorlog en Vrede” ging lezen. In het XIde boek, aan het begin van het derde deel deed hij belangrijke uitspraken voor de filosofie van de geschiedenis.[War and Peace, p. 1103 ] [Oorlog en Vrede, deel III, p. 95] Ook Friedrich Schlegel, een uitermate produktieve historicus, heeft zich met dat onderwerp bezig gehouden en mij toen beinvloed. 

In de loop der jaren is mij duidelijk geworden, dat ik mij het meest thuis voel bij economische geschiedenis. Hier kan ik mijn onderzoek naar Jean Hoeufft en Andries Pels vermelden, bankierfamilies die in drie eeuwen tijd nooit goed zijn uitgezocht. Wat Frederik de Grote teweeg bracht met zijn munthervorming vlak voor en tijdens de Zevenjarige Oorlog is in de tweede helft van de 20e eeuw onderschat. Het had grote gevolgen in Midden-Europa en leidde tot de economische crisis in 1763 in Amsterdam en Hamburg. Opnieuw heb ik iemand als kapstok gebruikt. Leendert Pietersz de Neufville. Het onderwerp is bijzonder lastig en zonder de hulp van Will Roberds en Steve Quinn zou ik nooit zover zijn gekomen.  

Wilt u mij bereiken?

infoattacotichelaar.nl

 4,424 total views,  1 views today