Boeken te koop aangeboden

KRAMER, F.J.L. & A.J. VAN DER MEULEN (1901-1918) Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek. Complete set (1747-1787). De eerste vier delen zijn ingebonden en in goede staat; deel V en VI met slap kaft en zouden moeten worden ingebonden.

Jan Wagenaar (1790-1796) Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Neerlanden. 21 delen, Amsterdam. Onmiddelijk vervolg, 3 delen. Register en bijvoegsels, eveneens 3 delen. Nooit ingebonden, enkel gekaft. Zonder prenten!

Nederlandsche Luchtreisgids N.V. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij K.L.M. – 12e dienstjaar 1931, kaft los en beschadigd, 103 paginas, plus diverse gekleurde inlegvellen waarvan twee beschadigd zijn, met twee minieme aantekeningen met ballpen door vorige eigenaar uit de jaren zestig. 

Norbert Elias (Eerste druk, 1982) Het civilisatieproces 1 – 2. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen. Prisma. Van deel I is de inleiding licht verkleurd door vocht.

AALBERS, J. (1916) Rijcklof van Goens, commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie, en zijn arbeidsveld, 1653/54 (Ceylon) en 1657/58 (India). Wolters, Groningen. Kaft is aangetast door vocht.

KEUNING, J. (1947) De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. Van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. Deel V, eerste stuk. De reis naar Ternate. A. Het Journaal van H.D. Jolinck. ‘s-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1947. 235 p. Half linnen. 
 
A.J. van der Tocht (1928)  Een Don Juan in de zeventiende eeuw 1672-1673 Leidsche Uitgeversmaatschappij, Leiden. Prima conditie.
 
Worp, Dr. J.A. Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland (2 delen)
Gebonden, hardcover; 1904; J.B. Wolters, Groningen.
Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat van Friesland. Facsimile editie van de oorspronkelijk in 1785-1789 verschenen historisch topografische uitgave in vier delen. 
 
Giacomo Casanova – Memoires ‘De geschiedenis van mijn leven’ – 12 delen – 1992/2001

Loading