Muilman & Soonen

(1727-1811)

Willem Muilman de oude (1590-1670) kwam uit Gorssel. Daar stond een herberg, genaamd “de Muyl”.[https://dorpsraadgorssel.nl/poi-f20/] Hij trouwde in 1624 met Eva de Vlaming van Oudshoorn, de dochter van burgemeester Pieter de Vlaming.1 Willem werd benoemd als directeur op de Levantse handel (Turkije) van 1627-1629.  Hij was regent van het Spinhuis en het Nieuwe Werkhuis en de vader van Willem, Pieter (1630-), Hendrick (1632-) en Wichert of Wigbold (1637-1708).2 In 1630 werd hij de zwager van Nicolaas Tulp.[De Gids. Jaargang 44 (1880) H.C. Rogge over Nicolaas Tulp]

Willem Muilman de jonge (1628-1690) trouwde Agneta Schouw uit Zweden. Zijn zoon Hendrick Muilman Willemsz. (1655-Suriname, 1702) van ‘t Singel trouwde in 1688 Maria van Strijen uit Haarlem. Hij was geboren in Zweden en fiscaal en raad van de kolonie Suriname.[Der Christenen sterke troost, tot maatiginge van hunne droefheid  … door Willem Muilman (1756)

Hendrico Muilman (1595-1639/1640?) was de broer van Willem en 23 jaar consul in Genua. Hij woonde daar reeds in 1618 toen hij aangevallen werd met een degen.[TOT DIENST, VOORDEEL ENDE PROFFIJT VAN DE COOPLUYDEN ENDE SCHIPPEREN VAN DESE LANDEN Nederlandse consuls in Italiaanse havens, 1612-1672 door Tessa Agterhuis (2013)] Hij trouwde in 1620 met Johanna Hendriksdr van Dinxperlo en was de vader van Alberto Muilman (Genua 1622-Beverwijk 1678).3 In 1639 woonde Hendrico op ‘t Singel en is m.i. van daaruit begraven. 

Alberto Muilman  trouwde in 1643 Maria Van Oorschot. Alberto volgde zijn vader op als consul in Genua van 1648 tot 1657 toen hij ontslag vroeg. Muilman deed van daaruit de VOC concurrentie aan met Hollandse schippers? Hij was de vader van Hendrick Muilman (Amsterdam 1644- Beverwijk 1709) ‘winkelier op de Singel te Amsterdam’.

Hendrick trouwde in 1667 met Regista Lakeman, de dochter van een burgemeester van Beverwijk. Hij was de vader van Nicolaas (1669-1709),4 Pieter Schoute (1672-1757), Bartholomeus  (1680-1749), 5 en Hendrick Muilman (1685-1742) Nicolaasz.6 Hij bewoonde daar de hofstede Zeewijk en was bevriend met Pieter Pels.

Herengracht 258 tekening Caspar Philips
Herengracht 258

Pieter Schout Muilman was vernoemd naar een neef Pieter Schout, drost van Hagestein.[De 500 Rijksten van de Republiek: Rijkdom, geloof, macht en cultuur door Kees Zandvliet] Hij trouwde Maria Meulenaar in 1695, de dochter van zijn compagnon. Hij woonde op de Oude Turfmarkt was de vader van Henrick (beter bekend als Henry) (DTB 27 augustus 1698-4 mei 1772), Dionis (1702-1772), Pieter (of Peter) (DTB 10 december 1706-4 februari 1790), Nicolaas (1709-1790) en Daniel Roelof Muilman (1717-1801).7

Henry vestigde zich rond 1720 in Londen, had een affaire met de 15- of 21-jarige Teresia Constantia Phillips en werd onterfd door zijn vader nadat hij met haar trouwde in 1724.[Twist, A.F. (2002) Widening circles in finance, philanthropy and the arts. A study of the life of John Julius Angerstein 1735-1823 ] [Lotgevallen der familie Muilman in Engeland door J.H. van Lennep]

Peter Muilman en zijn vrouw in 1774.[http://www.schulman.nl/auction/cat356.pdf]
In 1728 hertrouwde hij Anna Darnell; zij hadden een zoon Peter (1730-1766) en een dochter Anna (1733-1783). Henry was consul voor Rusland en Denemarken en directeur van de South Sea Company.8 Ook Peter (1706-1790) is  naar Londen gestuurd en trouwde Mary Trench in 1734, de dochter van een directeur van de Bank of England. Hij was vanaf 1757 in compagnie met zijn zoon Richard Muilman (1735–1797).

Henry lijkt na 1764 niet meer actief in zaken te zijn geweest; zijn rol is overgenomen door zijn neefje Richard tot 1773. Daarna komt Richard voor in het Not. Archief als Trench Chiswell of Muilman Trench Chiswell, nadat hij een gigantisch fortuin van een oom Richard Chiswell had geerfd en toestemming kreeg diens naam te voeren. Peter en Richard hielden zich steeds meer bezig met antiquiteiten. Richard Muilman stemde tegen de afschaffing van slavernij zou £100.000 geïnvesteerd hebben in voorschotten aan Franse slaveneigenaars op het eiland San Domingo/St Domingue.[Richard Muilman Trench Chiswell formerly Richard Muilman] Hij pleegde zelfmoord in zijn landhuis op 3 februari 1797; hij had in totaal meer dan £450,000 schulden.[English bankrupts]

Keizersgracht 442, Tekening Caspar Philips
Keizersgracht 442

Dionis Muilman trouwde in 1733 Sara Cockeij; het echtpaar had geen kinderen. Hij had zitting in de vroedschap. Hij kocht in 1740 grond bij het Molenpad, en liet Keizersgracht 442 optrekken. Hij woonde naast Mattheus Lestevenon, die hem in 1745 opdroeg op eigen kosten de muur, schutting en tuinhuis terug te zetten. Hij bezat een bloemstilleven door Jan van Huysum, woonachtig om de hoek op Leidsegracht. In maart 1771 maakte hij zijn testament op.[R. Harmanni (2006) Jurriaan Andriessen (1742-1819), ‘behangselschilder’.] Hij stierf op 25 september 1772 in zijn buitenhuis Veelsigt aan de Spaarne ten noorden van Haarlem. Zijn broer Peter en neef Richard hebben alle effecten en obligaties in Engeland afgehandeld; Nicolaas en Daniel Roelof de aandelen in de VOC en de WIC. 

Dionis Muilman toegeschreven aan Hendrik Pothoven.[RKD]
Keizersgracht 570 Tekening Caspar Philips
Keizersgracht 579

Uit de boeken van de Wisselbank blijken de volgende omzetcijfers van de firma Muilman.[De Vroedschap van Amsterdam, p. 869]

1715 – f  7.033.900
1736 – 3.762.500
1746 – f  8.149.900
1755 – f  4.902.900
1765 – f 10.936.600
1775 – f 18.331.600
1785 – f 19.760.000
1794 – f 12.753.900

 

Keizersgracht 452, Tekening Caspar Philips
Keizersgracht 452

Nicolaas Muilman (1709-1790), trouwde in 1740 Maria Henrietta van Couwenhoven uit Koningsbergen. Hij schepen, lid van de firma Muilman, bewoonde Keizersgracht 570. Hij was de vader van Hendrick (1743-1812) en Pieter Muilman (1750-1819) schepen, lid van de firma Muilman. Hij trouwde in 1786 Anna Maria van de Poll, de weduwe van Lieve Geelvinck. Hij woonde eerst op de Herengracht maar vanaf 1786 op Keizersgracht 452, naast het Molenpad. In 1787 bracht hij zijn oranjegezinde buurman John Williams Hope naar de beurs. Hij was vanaf 1788 eigenaar van de hofstede Oosterduyn onder Overveen, later uitgebreid met de hofsteden Zeerust, Voorduyn en Spiegelenburgh, welk geheel na zijn overlijden het kapitale bedrag van ƒ 135.000 opbracht.[EEN KAPING O.L.V. LIEVEN GEELVINCK VAN BOSBEEK OP HET HAARLEMMERMEER / OOSTERHOUT EN IPENRODE] Hij was betrokken bij de bouw van de Kleine Komedie.

De weduwnaar Hendrick Muilman in 1776 met tweeling door Hermanus Numan.[RKD]
Hendrick Muilman Nicolaasz. trouwde in 1770 met Susanna Cornelia Hartsinck van de Keizersgracht. (Haar vader Pieter Hartsinck was betrokken bij de firma Marselis, schepen en bewindhebber van de VOC.) Hendrick was de vader van de zwakbegaafde Nicolaas Pieter (1771-1842) en Willem Ferdinand Mogge (1778-1849).[R. Harmanni (2006) Jurriaan Andriessen (1742-1819), ‘behangselschilder’.] 9 Zijn eerste vrouw stierf in het kraambed en hij hertrouwde in 1776 Susanna Cornelia de Mogge van Haamstee, de weduwe van Ferdinand C. van Collen. In datzelfde jaar is hij benoemd in de vroedschap, maar april 1787 door de patriotten uit zijn ambt gezet.[H.C. Colenbrander De patriottentijd. Deel 3: 1786-1787]

Herengracht 476 tekening Caspar Philips
Herengracht 476

De familie bewoonde Herengracht 476 sinds 1792. De vroegromantische dichter en Shakespeare-vertaler August Schlegel trad tussen 1791 en 1795 op als huisleraar van hun kinderen. Hendrick liet het pand grondig verbouwen.[R. Harmanni (2006) Jurriaan Andriessen (1742-1819), ‘behangselschilder’.] In 1803 kreeg hij bezoek van Arthur Schopenhauer, vanwege zijn verzameling van 200 Oude Meesters, die zijn geveild in 1813.[Catalogus der schilderijen, miniaturen, pastels, omlijste teekeningen, enz. in het Rijksmuseum] Zijn zoon studeerde rechten in Leiden, was eigenaar Meervliet bij Velsen. Hij trouwde Magdalena Anthonia Muilman in 1810; Mogge Muilman was directeur van de Nederlandse Bank (1835-1844). 

File:Kademuur aan achterzijde - Haamstede - 20095452 - RCE.jpg
Kademuur aan de achterzijde van kasteel Haamstee bij Zierikzee, afkomstig uit de familie van zijn moeder.

Referenties

Bas, Cornelis. (2006). The Muilman Collection: The Progressive Taste of an Eighteenth-Century Banking Family. Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art. 32. 156-181. 10.2307/20355329.

 

  1. Pieter de Vlaming was burgemeester in 1621, 1623, 1626, 1628
  2. N.B. De afstammelingen van Wigbold waren bijna allemaal predikanten en zijn niet verder uitgewerkt.
  3. TOT DIENST, VOORDEEL ENDE PROFFIJT VAN DE COOPLUYDEN ENDE SCHIPPEREN VAN DESE LANDEN Nederlandse consuls in Italiaanse havens, 1612-1672 door Tessa Agterhuis (2013)
  4. Nicolaas Muilman, Hendricksz. (1669-1709) woonde op de Keizersgracht trouwde in 1694 met Geertruijt van (der) Haegen.  Hij was de vader van Hendrick (1697-), Johannes (1701)
  5. Bartholomeus Muilman (1680-1749) was een koopman op de Keizersgracht. Hij trouwde met Machteld Clignet in 1708 in Leiden en was de vader van negen kinderen: Hendrick 1711, Abraham (1722-1792). Bartholomeus (1714-Gouda 1773) raad en schepen in Amsterdam, trouwde in 1767 met Magdalena de Hoy uit Suriname; woonde op de Keizersgracht en betrokken bij het Burgerweeshuis en 1761-1762 bij de Wisselbank? Het echtpaar was kinderloos.
  6. Hendrick trouwde in 1711 met Sara Hartsinck; woonde op de Herengracht en is enkele dagen later in stilte herbegraven in Beverwijk.
  7. Daniel Roelof  was ongehuwd, en woonde Herengracht 258, dat tevens diende als kantoor.
  8. Chiswell, Richard Muilman Trenchlocked (1735–1797) by John H. Appleby
  9. Nicolaas Pieter trouwde in 1816 Maria Deutz van Assendelft.

Loading