De firma Boldoot

De grondlegger van Fa. J.C. Boldoot was Jacobus Cornelis Boldoot (Amsterdam, 1766-Driebergen, 1838), een apotheker en chemicus. Hij was de zoon van Hendrik Ambrosius Boldoot (1739-1789) en Anna Voet. De familie was Oud-Katholiek; de kinderen werden gedoopt in de schuilkerk “De Ooievaar” in de Barndesteeg, het voormalige Bethaniënklooster.  In 1780 werd hij leerling-apother bij Georg Riga in de Lange Brugsteeg.1

Na de dood van zijn vader werd hem op 1 mei 1789 door het gilde toegestaan een winkel te openen op de Nieuwezijds Voorburgwal 46 op de hoek van de Korte Kolksteeg.2 Een jaar later trouwde hij met Maria Hillenaar uit Dordrecht. Het echtpaar kreeg geen kinderen.

boldoot 004
Nieuwezijds Voorburgwal

In 1823 komt zijn neef Jacobus Cornelis Boldoot (1809-1876) in de leer. Hij is de zoon van Johannes Ambrosius Boldoot (1770-1845) en Elisabeth Anna van Vlijmen, getrouwd in 1808. Ook hij is gedoopt in de “de Ooievaar“.

Op 1 januari 1834 vindt de overname plaats van de apotheek op de N.Z. Voorburgwal door de neef voor de wel heel schappelijke prijs van 2.000 (of 4.000) gulden; de bronnen spreken elkaar tegen. Hij trouwt in dat jaar met Helena Maria Thijssens. In 1844 krijgt hij van de stad Amsterdam toestemming zijn proefnemingen voort te zetten op een erf aan de Sint-Jacobsstraat, schuin tegenover zijn apotheek. In 1848 levert de firma ook Hallo-gas voor de straatverlichting. In 1865 verhuist de chemicaliënfabriek naar Singel 92.

boldoot 003
Singel

Het echtpaar krijgt drie dochters: Johanna Catharina Elisabeth; Maria Helena en Catharina Hermina in Soest. Vervolgens wordt in 1850 Johannes Jacobus geboren. Hij doet zijn opleiding in het buitenland. In 1871 komt Johannes Jacobus in de firma, die op 21-jarige leeftijd bij Koninklijk Besluit meerderjarig wordt verklaard. Hij gaat een vennootschap met z’n vader aan. In 1873 trouwt hij met Maria Regina Desmons.

Johannes richtte zich op het buitenland, en op 5 november 1875 verschijnt hij voor Karel Joseph Koch, (Koninklijk Pruisisch) Notaris te Keulen, teneinde de overdracht te bekrachtigen van de oudste en beroemdste Keulse geurwaterfabriek, de in 1695 gestichte firma Johann Maria Farina, te Keulen.

De Keulse firma Eau de Cologne was gevestigd in de Sternengasse 9 en 11. In 1851 is de firma gedeeltelijk en in 1853 definitief overgenomen door Frans Joseph Daniels, echtgenoot van Antonia Luützeler. De weduwe Luützeler hertrouwde met Felix Werres; hij is betrokken bij de verkoop. Op 16 december 1875 wordt in een onderhandse overeenkomst tussen J.C. Boldoot en J.J. Boldoot, de firma Johann Maria Farina door J.J. Boldoot ingebracht in de Vennootschap J.C. Boldoot.

Boldoot werd hofleverancier van vijf hoven: Nederland, België, Spanje, Portugal en Italië. J.J. Boldoot  koopt Singel 90 en Langestraat 53, 49 en 51. Hij is rijk en laat de villa Courbe voie bouwen in Baarn. De nu bepleisterde villa  werd mogelijk door N. Redeker Bisdom ontworpen, in neorenaissance-stijl.

J.J. Boldoot  reed graag paard door de bossen van Baarn en op 28 juni 1898 ging hij op pad op één van zijn favoriete paarden. Het paard kwam echter alleen thuis, een ongeluk werd vermoed. Niet ver van de spoorbrug in het bos werd het lijk gevonden. Hij ligt begraven op R.K. Kerkhof Sint Barbara. Met hem is het mannelijk geslacht van de familie Boldoot uitgestorven. Volgens het Amsterdamse Stadsarchief gaat de erfenis naar zijn dochters, maar het zouden ook zijn zusters kunnen zijn. Het is niet erg duidelijk dat hij kinderen had.

boldoot 001
Singel
Het bedrijf is door familieleden voortgezet in de vorm van een naamloze vennootschap.

Na verloop van jaren zijn er zestien panden in gebruik, op het Singel en in de Langestraat. In 1902 kwam er een nieuwe zeepfabriek aan de Haarlemmerweg, nu de ING, bij Sloterdijk. Pas in 1938 zou de definitieve verhuizing naar deze fabriek volgen. Ten behoeve van de firma werd een dam aangelegd. De panden aan het Singel 90-96 werden in dat jaar verkocht.

boldoot 005
Kalverstraat

In de Kalverstraat 96, vlak naast het Amsterdams Museum, bevond zich de Boldootwinkel ‘In ’t geurige Rooske’. De pui uit 1918 staat op de monumentenlijst.

In 1942 liquideert de firma. Het gaat verder als commanditair vennootschap.

Joannes Maria Bernardus (Thijs) van Vlijmen  was directeur van de “Koninklijke Boldoot” van 1954 tot 1966. In 1963 wordt de firma Boldoot verkocht aan Akzo. In 1977 verhuisde het bedrijf naar Haarlem.3

Voor zichzelf en zijn familie heeft Van Vlijmen rond 2007 de merkrechten van Boldoot terug gekocht van ‘s werelds grootste parfumfabrikant Coty Beauty, waar het merk na vele omzwervingen terecht is gekomen.4

File:Jacob Merkelbach, Afb B00000002530.jpg
Singel 92: Produktpresentatie met flesjes eau de cologne (1931)

Bronnen:

 • Rozegeur en Maneschijn. Uitgegeven ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Amsterdamse Eau de Colognefabriek Boldoot.
 • Geuren en kleuren door P.J.M. Wuisman. Personeelsblad van Boldoot (1964). Uitgegeven ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Amsterdamse Eau de Colognefabriek Boldoot.
 • NN Boldoot-1mei 1789-1939, Herdenkingsboekje.Uitgave Boldoot.
 • E. van Wageningen (1994) VAN MEDICIJN TOT REUKWATER 5
 •  Stadsarchief Amsterdam Inventaris 734: Archief van de Familie Boldoot-Van Vlijmen.6
 1.   In 1769 publiceerde Riga een boek: “Laboratorium chymico pharmaceuticum, de productis chymicis humidis & siccis. Of Het chymische werkhuys der apothekers, van de vogtige en drooge chymische voortbregzelen”
 2. http://www.kringbenelux.eu/bulletins/1995-088.pdf
 3. http://www.parlement.com/id/vg09llmup8vj/m_b_m_j_thijs_van_vlijmen
 4. http://www.mmwb.nl/mannen-mv/t-u-v/vlijmen-jan-van/
 5. Bulletin-Kring/Cercle-Jaargang/Année 44 Nr. 881995
 6. https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/inventaris/734.nl.html

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *